Bell Schedules » 2019-2020 Advisory Bell Schedules Wednesday

2019-2020 Advisory Bell Schedules Wednesday

2019-2020 Advisory Bell Schedules Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
1 8:30 AM 9:12 AM 42 min
2 9:16 AM 9:58 AM 42 min
ADV 10:02 AM 10:42 AM 40 min
3 10:46 AM 11:28 AM 42 min
4 11:32 AM 12:14 PM 42 min
5 12:18 PM 1:00 PM 42 min
6 1:04 PM 1:46 PM 42 min
7 1:50 PM 2:42 PM 52 min
8 2:46 PM 3:28 PM 42 min
DISMISSAL 3:28 PM 3:35 PM 7 min
FLEX PD 3:35 PM 4:30 PM 55 min